Varför är det viktigt med en bra logotyp eller logga

Hem » Kunskapsbank » Varför är det viktigt med en bra logotyp eller logga

Logga, logotyp – kärt barn, två namn

En logotyp är en visuell representation av ett företag. Det är en symbol eller en kombination av symboler, text och färger som används för att identifiera ett företag och dess produkter eller tjänster. En logotyp (eller logga) kan användas på olika plattformar, som affischer, broschyrer, webbplatser och sociala medier.

Varför är en logotyp viktig för ett företag?

Skapa igenkännbarhet

En bra logotyp hjälper till att skapa igenkännbarhet för företaget. Genom att använda en symbol eller en kombination av symboler, text och färger kan företaget skapa en stark visuell identitet som gör det lättare för människor att känna igen företaget.

Öka företagets trovärdighet

En professionell logotyp kan bidra till att öka företagets trovärdighet. Om företaget har en välutvecklad logotyp kan det ge intrycket att företaget är seriöst och pålitligt.

Sticka ut på marknaden

En bra logotyp kan hjälpa företaget att sticka ut på marknaden. Genom att använda unika och intressanta visuella element kan företaget skapa en stark visuell identitet som gör det lättare för människor att komma ihåg företaget.

Öka försäljningen

En stark logotyp kan hjälpa till att öka företagets försäljning. Genom att skapa igenkännbarhet och öka företagets trovärdighet kan en bra logotyp hjälpa till att öka intresset hos målgruppen och öka chanserna för att de väljer att köpa företagets produkter eller tjänster.

Hur tar man fram en logotyp?

Det finns ett antal saker att tänka på när man väljer en logotyp. Här är några tips:

  1. Tänk på företagets målgrupp och vad de kan tänkas uppskatta. En logotyp som är tilltalande för företagets målgrupp kan hjälpa till att öka intresset hos dem och öka chanserna för att de väljer att köpa företagets produkter eller tjänster.
  2. Tänk på företagets verksamhetsområde. Loggan får gärna anspela på vad företaget gör och/eller står för.
  3. Se till att logotypen är igenkännbar. En logotyp som är lätt att komma ihåg kan hjälpa företaget att skapa igenkännbarhet och kan bidra till att öka intresset hos målgruppen.
  4. Se till att logotypen är enkel. En enkel logotyp kan vara lättare att komma ihåg och kan vara mer professionell än en komplex logotyp.
  5. Se till att logotypen är anpassningsbar. En logotyp som fungerar bra på olika plattformar och i olika sammanhang kan hjälpa företaget att skapa en stark och konsistent visuell identitet.
  6. Se till att logotypen är unik. En unik logotyp kan hjälpa företaget att sticka ut på marknaden och kan göra det lättare för människor att komma ihåg företaget.
  7. Använd färger som passar företaget. Välj färger som passar företaget och som kan hjälpa till att skapa en professionell och trovärdig bild av företaget.

Bli uppringd!

Lämna ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp så snart vi kan.